Paris mage

Paris mage, ”Le ventre de Paris” , så kallades de gamla Hallarna i Paris som revs på 1960-talet.

Robert Doisneau, fotograf, har tagit många fina Parisbilder, bl.a flera från Hallarna. Han skrev ” Paris förlorar sin mage och en del av sin själ.” när Hallarna revs-

Bilden ovan är affishen till utställningen som försigår på l’Hotel de Ville,Paris, t.o.m.oktober 2012

Èmile Zola skrev ”Le ventre de Paris”, ”Hallarna” på svenska, 1873

” I nattens tystnad körde grönsaksodlarnas vagnar genom den ödsliga allén in mot Paris. Hjulens rytmiska stötar ekade mot de sovande husen, som skymtade bakom almarnas otydliga rader. På bron vid Neuilly hade en kålkärra och en kärra med ärter slutit sig till åtta vagnar med rovor och morötter……….”

Detta anses vara en av Zolas bästa romaner.

 

Paris II. Musée d.Orsay

Musée d’Orsay i Paris är en f.d. station, Gare d’Orsay som ritades av Victor Laloux för resande mellan Páris- Orleans år 1900. Efter de våldsamma protester som kom efter att Hallarna rivits, beslöt man att behålla stationen och byggde om den till ett museum. Här visas framförallt fransk konst från 1848-1914. Här finns van Gogh, Manet, Monet, Delacroix, Gaugain m.fl. Skulpturer av Auguste Rodin och Degas.

Här är öppet tisdag till söndag, 9:30- 18:00

Adressen är 1, rue de la Légion-d’Honneur, Metro: Solférino

Paris I. Akseli Gallen Kallela

Akseli Gallen Kallela ( 1865-1931) blev känd i samband med världsutställningen i Paris 1900. Han ställde då ut fresker han målat till det finländska eposet Kalevala, i den finska paviljongen och för första gången blev Finland omtalat i ett konsnärligt sammanhang.

Kalevala är ett epos, nedtecknat av Elias Lönroth efter gamla finska poem som sjöngs., Dessa poem levde fortfarande kvar ute på landet där barder fortfarande sjöng dem.

Kalevala publiserades första gången 1835 och blev en symbol för den nationella identiteten.

Akseli Gallen Kallela vistades i perioder i Paris, han hade hemlängtan och umgicks med nordiska vänner, bl. a Strindberg.

Akselislnadskapsmotiv var bl.a. från Karelen, från sjön Jamajärvi i Keuruu. Han målade också böndernas liv, porträtt och motiv från Afrika.

1909 vistades han med sin familj i Kenya.

Utsällningen med hans verk finns på Musée d’Orsay i Paris, t.o.m den 6 mai 2012