Pentatoniska skalan

Pentatoniska skalan innehåller 5 toner. Den finns  i många  högkulturer,

i traditionell kinesisk och japansk musik, i Afrika o Amerika och hos kelterna.

Det är de toner som barn använder när de brukar sjunga när de leker.

I blues och i indisk klassisk musik finner man den och

på de svarta tangenterna på pianot.

 

I en tysk film på Youtube kan du lyssna till dessa toner + en massa prat på köpet.